Cennik

Cennik wypożyczenia rekwizytów, mebli i elementów inscenizacji

Do ceny netto jest doliczany podatek VAT w wysokości 23%

REKWIZYTY

grupa cenowa      wartość w PLN     j.m.         1 dzień kalendarzowy
_____________________________ netto__________brutto_____
1             do 50                    szt.         1,62 zł                   2,00 zł
2             50-100                  szt.         2,43 zł                   3,00 zł
3             100-200                szt.         3,25 zł                   4,00 zł
4             200-500                szt.         4,06 zł                   5,00 zł
5             500-700                 szt.         8,13 zł                   10,00 zł
6             700-1000               szt.         9,75 zł                   12,00 zł
7             powyżej 1000        szt.         12,19 zł 1             15,00 zł  lub od 3% wartości

MEBLE I ELEMENTY DEKORACJI

grupa cenowa      wartość w PLN     j.m.         1 dzień kalendarzowy
_____________________________ netto__________brutto_____
1             do 100                  szt.         3,25 zł                   4,00 zł
2             100-200                szt.         6,50 zł                   8,00 zł
3             200-500                szt.         8,13 zł                   10,00 zł
4            500-700                szt.         9,75 zł                   12,00 zł
5            700-1000             szt.         12,19 zł                 15,00 zł
6           powyżej 1000      szt.         16,26 zł                 20,00 zł  lub od 3% wartości

 

REKWIZYTY SPECJALNE I INNE ŚRODKI INSCENIZACJI

         Cena umowna od 10% wartości przedmiotu

 

  1. Minimalny okres wypożyczenia wynosi 3 dni kalendarzowe.
  2. Za wypożyczone przedmioty pobierana jest kaucja naliczana indywidualnie od wartości danego przedmiotu.
  3. W przypadku nieterminowego zwrotu wypożyczonego przedmiotu naliczana będzie opłata w wysokości
    200% wartości kwoty wypożyczenia brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia. Opłata zostanie w pierwszej kolejności potrącona z wpłaconej kaucji.
  4. Wartość najmowanych przedmiotów ustalana jest wg aktualnej wartości rynkowej.
  5. Dla wybranych rekwizytów i mebli ceny wypożyczenia mogą  być ustalane indywidualnie.
  6. Transport rekwizytów do i z magazynów rekwizytorni, ich pakowanie i zabezpieczenie oraz załadunek wyceniany jest indywidualnie pomiędzy stronami.